Minimalne wynagrodzenie w 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2.600 zł brutto.

Z tego realnie pracownik na rękę otrzyma ok. 1.900 zł. Natomiast łączny koszt, który będzie musiał ponieść pracodawca, wynosi ponad 3.100 zł. Różnicę zabiera państwo w postaci składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy.