Obniżka etatu a zmniejszenie wynagrodzenia

Wynagrodzenie za pracę nie zmniejsza się automatycznie przy obniżeniu etatu

W czasie epidemii wielu pracodawców szuka sposobów na oszczędzanie. Ponieważ w niektórych branżach pracy jest mniej, pierwszy pomysł to obniżenie etatu, tj. obniżenie wymiaru czasu pracy. W ten sposób ma się obniżyć wynagrodzenie brutto za pracę. Wielu jest przekonanych, że wynagrodzenie za pracę automatycznie obniża się przy zmniejszeniu etatu.

Pracuję krócej za to samo wynagrodzenie brutto

Pracownik, który pracuje na pełny etat, czyli standardowo 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, może pracować krócej, jeżeli pracodawca zakomunikuje mu takie oczekiwanie. Pracodawca może wymagać od pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy pozostawania w jego dyspozycji właśnie w takim wymiarze, ale nie musi. Zmniejszenie liczby godzin pracy jest korzystne dla pracownika, o ile nie łączy się z obniżeniem wynagrodzenia brutto. Nie trzeba więc zmieniać umowy o pracę w drodze porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego.

Wynagrodzenie za pracę: skuteczne obniżenie

Oczywiście to nie załatwia problemu. Chodzi przecież o oszczędność i zmniejszenie wynagrodzenia. Aby skutecznie obniżyć wynagrodzenie brutto, trzeba uzyskać zgodę pracownika, który podpisze porozumienie zmieniające umowę o pracę (przy okazji można oficjalnie obniżyć etat). Można też zastosować wypowiedzenie zmieniające, ale to wymaga więcej zachodu. Jeżeli sprawa dotyczy umowy o pracę na czas nieokreślony, w wypowiedzeniu trzeba podać przyczynę. Trzeba wskazać nową wysokość wynagrodzenia. Trzeba odczekać, aż minie okres wypowiedzenia, który w przypadku pracowników z dłuższym stażem może wynieść 3 miesiące. Pracownik może odwołać się od wypowiedzenia zmieniającego do sądu pracy. Niestety, w sytuacjach wymagających szybkiego działania wypowiedzenie zmieniające się nie sprawdzi.

Wynagrodzenie za pracę: negocjacje

Można też inaczej. Można porozmawiać z pracownikami. Słyszałam o wielu historiach, gdzie po szczerej rozmowie z szefem pracownicy godzili się na zmniejszenie wynagrodzenia nawet o 20-30% przy pracy na pełny etat. Oczywiście tymczasowo. “Tymczasowość” można wpisać do porozumienia zmieniającego. Można np. ustalić, że wynagrodzenie za pracę obniża się tylko na 3 miesiące. Potem wraca ono do poprzedniego poziomu. W świetle prawa pracy to jest w porządku.