Polityka prywatności

Polityka prywatności i pliki cookies

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pomocą bloga dostępnego pod adresem URL http://wynagrodzenie-za-prace.pl jest spółka pod firmą Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie prawni Spółka partnerska z siedzibą przy al. Niepodległości 761, 81-838 Sopot, KRS: 0000559211, NIP: 5851471297 (“Kancelaria“). Z Kancelarią można skontaktować się listownie na podany wyżej, adres, telefonicznie pod numerem 58 710 77 67 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail info@jmslegal.pl. Autorka bloga jest partnerem w Kancelarii.

2. Kancelaria przetwarza dane osobowe osób korzystających z bloga, które:

a) kontaktują się z autorką bloga lub Kancelarią telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce “Kontakt”,

b) umieszczają komentarze pod wpisami na blogu,

c) korzystają z subskrypcji bloga lub newslettera Kancelarii.

3. Każda z tych osób może w każdej chwili zwrócić się do Kancelarii z zapytaniem, jakie jej dane osobowe oraz w jakich celach są przetwarzane.

4. Każda z tych osób może w każdej chwili zażądać usunięcia danych umożliwiających komunikację i/lub usunięcia komentarzy z bloga, a także zrezygnować z subskrypcji bloga i/lub newslettera Kancelarii.

5. Kancelaria zastrzega, iż nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim żadnych danych personalnych i adresowych osób korzystających z bloga.

6. Kancelaria stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia poufności, bezpieczeństwa i ochrony zebranych danych osobowych. Dostęp do danych osobowych zgromadzonych przez Kancelarię mają wyłącznie uprawnione osoby.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

7. Kancelaria przetwarza dane osobowe:

a) w celu komunikacji z osobami, o których mowa w ustępie 2 pkt a) i b) powyżej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) RODO,

b) w celu przesyłania informacji o nowych wpisach na blogu lub newslettera Kancelarii na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

c) w celu gromadzenia informacji statystycznych dotyczących bloga, w tym identyfikacji osób powracających na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

d) w celu archiwizacji komentarzy po ich usunięciu i korespondencji po jej zakończeniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO z uwagi na możliwą konieczność wykazania ich treści i przebiegu w przyszłości.

Zakres przetwarzania danych osobowych

8. Zakres przetwarzanych danych osobowych uzależniony jest od sposobu korzystania z bloga:

a) w przypadku gdy osoba korzystająca z bloga kontaktuje się z autorką bloga lub Kancelarią telefonicznie, przetwarzany jest numer telefonu oraz imię i nazwisko, jeżeli zostały podane,

b) w przypadku gdy osoba korzystająca z bloga kontaktuje się z autorką bloga lub Kancelarią za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce “Kontakt”, przetwarzany jest adres e-mail tej osoby oraz imię i/lub nazwisko, jeżeli zostały podane,

c) w przypadku gdy osoba korzystająca z bloga umieszcza komentarz pod wpisem na blogu, przetwarzany jest adres e-mail tej osoby oraz imię i/lub nazwisko, jeżeli zostały podane,

d) w przypadku gdy osoba korzystająca z bloga dokona subskrypcji bloga lub zapisze się na newsletter Kancelarii, przetwarzany jest adres e-mail tej osoby, jej imię oraz data zapisu.

Okres przetwarzania danych osobowych

9. Dane osobowe osób korzystających z bloga, które kontaktują się z autorką bloga lub Kancelaria telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce “Kontakt”, będą przetwarzane przez czas trwania komunikacji/korespondencji, chyba że osoba ta zleci Kancelarii wykonanie usługi prawnej. Jednak treść komunikacji/korespondencji może podlegać archiwizacji z uwagi na możliwą konieczność wykazania ich zawartości i przebiegu w celu ochrony Kancelarii przed ewentualnymi roszczeniami w przyszłości.

10. Dane osobowe osób korzystających z bloga, które umieszczają komentarze pod wpisem na blogu, co do zasady będą przetwarzane do czasu ich usunięcia na żądanie autora komentarza. Jednak treść komentarzy i dane ich autorów mogą podlegać archiwizacji z uwagi na możliwą konieczność wykazania ich zawartości w celu ochrony Kancelarii przed ewentualnymi roszczeniami w przyszłości.

11. Dane osobowe osób korzystających z subskrypcji bloga lub newslettera Kancelarii będą przetwarzane do czasu rezygnacji z z tych usług. Jednak dane te mogą podlegać archiwizacji z uwagi na możliwą konieczność wykazania, że udzielono zgody na otrzymywanie informacji o nowych wpisach na blogu lub newslettera Kancelarii oraz że ją cofnięto, wraz z datami dokonania tych czynności.

12. Potrzeba obrony przed ewentualnymi roszczeniami w przyszłości stanowi prawnie uzasadniony interes Kancelarii w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

13. Zarchiwizowana treść będzie przechowywana przez czas niezbędny do obrony przed potencjalnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat od dnia upływu terminu przedawnienia tych roszczeń. W przypadku roszczeń, które nie ulegają przedawnieniu (np. roszczeń o ochronę dóbr osobistych), nie można z góry ustalić terminu usunięcia zarchiwizowanej treści.

Uprawnienia osoby, której dotyczą dane osobowe

14. Osobom korzystającym z bloga przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo do żądania od Kancelarii dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

c) prawo przenoszenia danych,

d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Inne

15. Podanie danych osobowych przez osoby korzystające z bloga jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia komunikacji i prowadzenia korespondencji, jak również do opublikowania komentarza pod wpisem na blogu oraz do wysyłania informacji o nowych wpisach lub newslettera Kancelarii. W razie niepodania danych osobowych niemożliwe jest wykonywanie tych czynności.

16. Dane osobowe osób korzystających z bloga nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

17. Dane osobowe osób korzystających z bloga będą lub mogą być przekazywane osobom trzecim przetwarzającym dane na zlecenie Kancelarii, w tym dostawcom usług w zakresie hostingu, obsługi informatycznej i marketingu, dostawcom oprogramowania do zarządzania sprawami Kancelarii, dostawcom narzędzi informatycznych do zarządzania treścią stron internetowych i dodatków do nich.

18. Dane osobowe osób korzystających z bloga przechowywane są na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej, z wyjątkiem danych związanych z korzystaniem z serwisów Google i Facebook, które to dane mogą być przekazywane na serwery znajdujące się w USA.

Cookies

19. Ta strona wykorzystuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, czyli np. Twoim komputerze, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

20. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

21. W ramach tej strony mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

22. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

23. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach tej strony, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym, jakim jest ta strona, z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

W razie wątpliwości co do Polityki Prywatności, prosimy o wiadomość na adres: info@jmslegal.pl.